Το Αστεράκι της Αγάπης

Oι προϋποθέσεις και την διαδικασία για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό των επιχειρήσεων
Δεκέμβριος 7, 2017
Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα και στο Αγρίνιο 2018
Δεκέμβριος 7, 2017

Πρόσκληση:

Από τη συγγραφέας Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη στο Αγρίνιο το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου