Τηλεοπτικό μήνυμα του Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά (Πρωτοχρονιά 2020)

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς
Δεκέμβριος 31, 2019
Η εσωτερική διάσταση της μουσικής και η αρμονία της ζωής
Ιανουάριος 1, 2020

{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1577833420725","width":901,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":2,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":1,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"source_sid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1577833420749","origin":"gallery","height":555,"subsource":"done_button","total_editor_time":75,"brushes_used":0}

Τηλεοπτικό μήνυμα του Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά (Πρωτοχρονιά 2020)