Θέρμο: Διάνοιξη του μονοπατιού από την Κάτω Χρυσοβίτσα στο ιστορικό γεφύρι της Αρτοτίβας

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα
Σεπτέμβριος 18, 2018
1ο Ευρωπαϊκό Τουρνουά Footvolley: 9.000 ευρώ στο ποδοβόλεϊ και φιλοδωρήματα στα ολυμπιακά αθλήματα από την Περιφέρεια
Σεπτέμβριος 19, 2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΒΑΣ

Την Κυριακή 16/9/2018 το ΚΠΕ Θέρμου συμμετείχε στη δραστηριότητα, που διοργάνωσαν οι σύλλογοι: Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ και ΛΕ.Μ.Α.Θ  Θέρμου για τη διάνοιξη του μονοπατιού από την Κάτω Χρυσοβίτσα στο ιστορικό γεφύρι της Αρτοτίβας.

Σύμφωνα με την παράδοση στο γεφύρι αυτό συγκεντρώθηκαν και καταμετρήθηκαν όσοι επέζησαν μετά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τη συμμετοχή του  88χρονου συνταξιούχου δάσκαλου από την Κάτω Χρυσοβίτα κ. Κιτσόπουλου Βασιλείου.