Τελετη Έναρξης «Θεάτρου Όψεις» – Αιτωλικό 2018

Θεατρική παράσταση ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ
Ιούλιος 16, 2018
Συνάντηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Μεσολογγίου με τα νησιά του Ιονίου.
Ιούλιος 16, 2018