Συμπληρωματική κατανομή ποσού 65.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019.

Χριστουγεννιάτικη Ιστορία
Δεκέμβριος 20, 2019
ΔΗ,ΠΕ,ΘΕ Αγρινίου: «Η επιστροφή της Ιφιγένειας»
Δεκέμβριος 20, 2019

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 65.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

Δείτε την απόφαση απο ΕΔΩ