ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ  ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο γέροντας Χρυσόστομος, μακαριστός καθηγούμενος της Ι.Μ. Εσφιγμένου
Οκτώβριος 3, 2018
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Οκτώβριος 3, 2018

————–
Η πρώτη δημοσίευση της πρότασης – πρόσκλησης της Δημοτικής μας Παράταξης που αφορούσε στη δημιουργία μιας ευρείας και δημοκρατικής συμμαχίας , είχε μεγάλη απήχηση στην κοινωνία και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον πολλών αυτοδιοικητικών παραγόντων και ενεργών πολιτών του ευρύτερου δημοκρατικού τόξου.
Επειδή όμως δεν έλειψαν ξανά οι κακόβουλες προσπάθειες της άμεσης σύνδεσης αυτής της κίνησης με συγκεκριμένο πολιτικό – κομματικό χώρο, επαναδημοσιεύουμε την πρότασή μας προς απόκρουση κακόβουλων σχολιασμών και διαδόσεων και άρση κάθε αμφισβήτησης σχετικά με τις προθέσεις και τους στόχους μας.
Μια από τις Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αρχή της Τοπικής Αυτονομίας που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 1850/1989.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 2 του Συντάγματος οι ΟΤΑ έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  είναι η πεμπτουσία της Τ.Α. το κυριότερο και ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό της.
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ κατ’ αρχήν απέναντι στο Κράτος, στην κεντρική διοίκηση.
Η Τ.Α. ήταν πάντοτε ιστορικά και διαχρονικά η κύρια αντιπολιτευτική δύναμη απέναντι στην συγκεντρωτική και αυταρχική εξουσία.  Συνεπώς στόχος μας είναι η ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗ με ΙΣΧΥΡΗ  και ΒΙΩΣΙΜΗ Τ.Α. που άλλωστε είναι σταθερή και αναντικατάστατη στρατηγική του κινήματος της Τ.Α.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ απέναντι και στα πολιτικά κόμματα.

Διότι τα κόμματα συνήθως αντί να είναι κόμματα αρχών που επιδιώκουν την υλοποίηση ουσιαστικών πολιτικών στόχων  και ιδανικών, δηλαδή μηχανισμοί πολιτικής χειραφέτησης και όχι χειραγώγησης, μετατρέπονται σε δίκτυα πολιτικής πελατείας και οργανισμούς πατρωνίας και κρατικοποιούνται  ολοένα περισσότερο, ταυτίζονται με το Κράτος. Υπό αυτά τα δεδομένα και χαρακτηριστικά του πολιτικού μας συστήματος είναι φυσικό επακόλουθο τα κόμματα να αντιλαμβάνονται συνήθως την Τ.Α. είτε ως βραχίονα της εκάστοτε εξουσίας είτε ως κομματικό εντολοδόχο.

ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΛΌΓΟΥΣ η παράταξή μας δεν ευθυγραμμίζεται με κομματικές κατευθύνσεις και τούτο πλήρως  αποδεικνύεται τόσο από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και από τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει δημόσια με κείμενα και δημοσιεύσεις όχι μόνο για τα  τοπικά ζητήματα, αλλά και για τα ζητήματα της γενικής πολιτικής. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ότι η παράταξή μας «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ- ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» είναι αυτοτελής, αυτόνομη και ανεξάρτητη και δρα, λειτουργεί και αποφασίζει με μοναδικό γνώμονα την προώθηση των δημοτικών συμφερόντων.

Ως εκ τούτου η παράταξή μας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, υποδέχεται ως μέλη της πολίτες απ’ όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα που επιθυμούν να συμβάλουν στη θεσμική ενδυνάμωση και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην άρθρωση της τοπικής δημοκρατίας ώστε ο Δήμος μας να αποτελέσει μια πραγματική αποκεντρωμένη λαϊκή  εξουσία με λογοδοσία, κοινωνικό έλεγχο και δομές που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων.

Με τις αρχές αυτές απευθυνόμενοι σε όλους τους πολίτες του Δήμου Αγρινίου   ΞΕΚΑΘΑΡΊΖΟΥΜΕ ότι η παράταξή μας θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, που θα διεξαχθεί το 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών,  ώστε να δημιουργηθεί ένα ΕΥΡΎ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΌ ΜΈΤΩΠΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ στο Δήμο Αγρινίου ασχέτως των κομματικών προτιμήσεων και επιλογών. Άλλωστε η άνωθεν επιβολή των υποψηφίων από τους μηχανισμούς θεωρoύμε ότι είναι παρωχημένη, ξένη προς την έννοια της Αυτοδιοίκησης και παραπέμπει σε ετερόνομη θέσμιση. Η Τ.Α. δεν είναι υπόθεση στενά κομματικών διαδικασιών. Η εκ των υστέρων στήριξη των κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής, που πιστεύουν πραγματικά σε μια ισχυρή και βιώσιμη Τ. Α. με Αποκέντρωση και με βάση τις αρχές της εγγυήτητας και της επικουρικότητας είναι ευπρόσδεκτη.

Προς απόδειξη της προσήλωσής μας στην υπεράσπιση της αρχής της Τοπικής Αυτονομίας ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ ΌΤΙ:

 

  • Ο Επικεφαλής της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ & ΕΝΩΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ» οφείλει αμέσως μόλις εκλεγεί να αναστείλει την κομματική του ιδιότητα όσο διαρκεί η θητεία του ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή υποψία ότι ενεργεί με κριτήριο τις κομματικές σκοπιμότητες.  Το ίδιο βεβαίως προτείνουμε και για τους επικεφαλείς των άλλων Δημοτικών Παρατάξεων και υπ’ αυτήν την έννοια η πρότασή μας έχει θεσμικό χαρακτήρα.
  • Οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν ως δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα μπορούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης στο Δήμο Αγρινίου σε περίπτωση που κατέχουν ταυτόχρονα κομματικά ή κυβερνητικά αξιώματα ή είναι διορισμένοι  έμμισθα ή άμισθα στη Διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η θητεία της παρούσης Δημοτικής Αρχής και συνεπώς μπορούμε με ασφάλεια πλέον να αξιολογήσουμε το έργο της το οποίο δυστυχώς είναι ΑΝΎΠΑΡΚΤΟ. Αυτό το οποίο καταγράφεται με βεβαιότητα και χωρίς καμία αμφιβολία γιατί αποτελεί κοινό τόπο, κοινή διαπίστωση και κοινή παραδοχή είναι η πολιτική οπισθοδρόμηση, η κενότητα, τα λάθη, οι αστοχίες, οι ανεπίγνωστες ενέργειες και οι επιλογές της σημερινής Δημοτικής Αρχής που δεν πληρούν τους όρους της νομιμότητας με τους οποίους οφείλει να δρα, να λειτουργεί και να αποφασίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης η ολοσχερής ανικανότητα και αδυναμία της σημερινής Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει τα προφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις  και να εκμεταλλευθεί χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχονται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία δυστυχώς περνούν κυριολεκτικά κάτω από τα μάτια της και δεν τα αντιλαμβάνεται. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά διότι δεν υπάρχει σήμερα συγκροτημένη δημοτική πολιτική, δηλαδή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αρχών, στόχων και προσανατολισμού. Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει ένα συνεκτικό σχέδιο και μια οραματική σκέψη για την περιοχή μας δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχει εκπονήσει, όπως όφειλε άλλωστε με βάση και  τη σχετική νομοθεσία, ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο για τον Δήμο Αγρινίου με εξειδικευμένους άξονες προτεραιότητας, στόχους και μέτρα. Έτσι βαδίζει στα τυφλά και παραπαίει. Αποτέλεσμα ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΎΠΑΡΚΤΟ και ο τόπος μας να βυθίζεται κάθε μέρα που περνάει στο τέλμα, στην υστέρηση και στην υποβάθμιση.

Επιδιώκουμε να συμμαχήσουμε με δυνάμεις και πρόσωπα φερέγγυα και αξιόπιστα που συμφωνούν με το βασικό μας στόχο για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και η ευημερία των πολιτών.

Επιδιώκουμε να συμμαχήσουμε με δυνάμεις και πρόσωπα που αγωνίζονται για την δημοκρατία και την πρόοδο του τόπου μας.

Με πολίτες και δυνάμεις που μπορούν να εισφέρουν νέες,  καινοτόμες ιδέες και ταυτόχρονα να θέλουν αλλά και να μπορούν να προάγουν το δημόσιο συμφέρον και όχι να ικανοποιούν  τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Για μια δημοτική αρχή που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και μόνον.

Για ένα ανοιχτό, βιώσιμο και δημιουργικό Δήμο Αγρινίου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ

ΚΑΛΟΎΜΕ όλους τους πολίτες  του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου να συστρατευθούν σε ένα ΕΥΡΎ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΌ ΜΈΤΩΠΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ στο Δήμο Αγρινίου  μακράν των κομματικών επιρροών και επιδράσεων.  Να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης και ενότητας, και να θέσουμε ένα τέλος σ’ αυτό το τέλμα, την υστέρηση και την υποβάθμιση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Αγρινίου με ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής που είναι η χειρότερη που γνώρισε ποτέ το Αγρίνιο και να ανοίξουμε έτσι όλοι μαζί μια ελπιδοφόρα και οραματική προοπτική για τον τόπο μας.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση – πρότασή μας αυτή συνάδει απολύτως με την διοικητική  μεταρρύθμιση στην Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής, που έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την οικοδόμηση μιας κουλτούρας συναινέσεων, συγκλίσεων και συνεργασιών για την προώθηση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των δημοτικών συμφερόντων την οποία δεν μπόρεσε να δημιουργήσει η σημερινή δημοτική Αρχή με τη μονοδιάστατη και μονομερή πολιτική στείρας  αντιπαράθεσης, που έχει με τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με συνέπεια τεσσεράμισι χρόνια τώρα δεν μπόρεσε να απαντήσει σε αιτήματα και χρονίζοντα προβλήματα τα οποία, παρά την ωριμότητα τους, δυστυχώς ακόμα εκκρεμούν.

   

ΚΑΛΉ ΑΝΤΆΜΩΣΗ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ

 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ