Πόσες φορές και από ποιούς καταστράφηκε το Αρχαίο Αγρίνιο;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θεματικό Πάρκο για την Ασφαλή Πλοήγηση μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πάτρα και Πύργο
Νοέμβριος 28, 2018
Μη ζητάς… δείξε!
Νοέμβριος 29, 2018

arxaioagrinio
Η Στοά του Αγρινίου από Δυτικά.
Πηγή: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1928, Τόμος 83.

Υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση για το πότε καταστράφηκε το Αρχαίο Αγρίνιο και ιδίως πόσες φορές.

Στο Αρχαίο Αγρίνιο αναφέρονται δύο αρχαίοι συγγραφείς και διασώζουν ελάχιστα: Ο Διόδωρος και ο Πολύβιος.

Σύμφωνα με τον Διόδωρο οι πρώτοι που κατέστρεψαν το Αγρίνιο είναι οι ίδιοι Αιτωλοί το 314 π.Χ. Η πόλη είχε εποικισθεί  με Ακαρνάνες, τους αιώνιους αντιπάλους των Αιτωλών.

Και οι δύο ενεπλάκησαν στις διαμάχες των Ελληνιστικών βασιλείων. Όταν ο Κάσσανδρος εγκατέλειψε τους συμμάχους του Ακαρνάνες, οι Αιτωλοί με 3.000 στρατό πολιόρκησαν το Αγρίνιο. Κατάφεραν να εγκλωβίσουν αφού το «περιχαράκωσαν» δηλαδή τους εγκλώβισαν μες την πόλη ( κατά τον Παπατρέχα τους έκλεισαν με «πασσάλους» μες την πόλη). Αφού συμφώνησαν να παραδώσουν την πόλη ασφαλής, την εγκατέλειψαν, οι Αιτωλοί όμως τους κυνήγησαν και τους έσφαξαν.

Οι δεύτεροι που κατέστρεψαν το Αγρίνιο είναι οι Μακεδόνες και ο Φίλιππος Ε¨. Είχε εμπλακεί σε πολέμους με την Αιτωλική Συμπολιτεία. Στην επιδρομή του στην Αιτωλία το 218 π.Χ. καταστρέφει Στράτο, Αγρίνιο, Θεστιείς, όλες δηλαδή τις σημαντικές πόλεις της Αιτωλικής πεδιάδας σύμφωνα με τον Πολύβιο.

Επομένως λοιπόν δύο είναι φορές που καταστράφηκε το Αρχαίο Αγρίνιο. Και οι δύο σε φίλιες συγκρούσεις, η τελευταία με τους Μακεδόνες και η πρώτη ακόμα πιο φίλια με τους Αιτωλούς.

Δεν είναι σίγουρο αν και πόσες άλλες υπήρξαν. Τουλάχιστον, ας έχουμε έναν βασικό μπούσουλα στην ιστορία μας.