«Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας»

Αυτά τα φώτα «ανθίζουν» όταν οι άνθρωποι στέκονται από κάτω τους 18 ΏΡΕΣ AGO by CASASIDEAS
Νοέμβριος 13, 2015
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Νοέμβριος 14, 2015

 

image image image image image image image image image

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α. Ε. Ο.Τ.Α. διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση με θέμα «Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας», στο πλαίσιο του έργου «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» (Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομία) του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από τους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν καλά παραδείγματα από το χώρο της δημιουργικής βιομηχανίας, αλλά και απόψεις – προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την τόνωση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.