Παγκόσμια Μελέτη Υγείας Και Λειτουργικότητας Σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων

Σε ποιον αποκαλύπτεται ο Θεός; – Παλαιά Διαθήκη Επεισόδιο 25
Μάιος 11, 2020
Υπογραφή για την κατασκευή 3ης ΣΥΔ του εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Μάιος 13, 2020
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ COH-FIT ( GR)Διεθνής Ερευνητική Συνεργασία με Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστήμια 35 χωρών
www.COH-FIT.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η «Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων»
(Μελέτη COH-FIT) είναι μία μεγάλη, διεθνής μελέτη για το γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που
πλήττονται από την πανδημία του ιού COVID-19 (γνωστού ως κοροναϊού). Η μελέτη COH-FIT έχει
στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς
μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική
αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την
πανδημία του ιού COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων
πανδημίας. Στο ερευνητικό αυτό εγχείρημα συμμετέχει για την Ελλάδα, η Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε
ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών ανα την υφήλιο και υπό την αιγίδα
μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Μετά από την ηλεκτρονική
συγκατάθεση, θα συγκεντρωθούν ανώνυμες πληροφορίες για τρεις ηλικιακές ομάδες (ενήλικους,
έφηβους και παιδιά) και σε πάνω από 25 διαφορετικές γλώσσες αναφορικά με δημογραφικά
στοιχεία, επάγγελμα, κατάσταση φυσικής και ψυχικής υγείας και σχετικών συμπεριφορών, καθώς
και για περιβαλλοντικούς παράγοντες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID-19.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: COH-FIT (GR)
2
Διεθνείς συντονιστές COH-FIT
● Επικεφαλής ερευνητής: Prof. Christoph U. Correll, MD, Professor of Psychiatry and Molecular
Medicine, Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, Hempstead, New
York, NY, USA & Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, New York, NY, USA.
● Συν-επικεφαλής ερευνητής: Dr. Marco Solmi, MD, Psychiatrist, Assistant Professor,
Neurosciences Department, University of Padua, Italy.
Εθνικοί συντονιστές / ερευνητική ομόδα της μελέτης COH-FIT (GR) (Ελλάδα)
● Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας MD, PhD, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Β’
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
● Αγοραστός Θ. Αγοραστός, MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
● Έλενα Δραγκιώτη, BSc, MSc, PhD, Αναπλ. Καθηγήτρια, Pain and Rehabilitation Centre &
Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
● Κωνσταντίνος Τσαμάκης, MD, MSc, PhD, MRCPsych, Ψυχίατρος, Επισκέπτης Ερευνητής στο
King’s College, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, London, UK.
Πλαίσιο και Στόχος
Το Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον ιό COVID-19 (γνωστό ως
Coronavirus) ως πανδημία. Σε συνεργασία με μια μεγάλη ερευνητική ομάδα επιστημόνων από όλη
την υφήλιο και υπό την αιγίδα της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχιατρικής, η Β΄
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το
Linköping Πανεπιστήμιο της Σουηδίας προωθούν μία παγκόσμια διαδικτυακή μελέτη αξιολόγησης
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στη σωματική και ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού
(κωδική ονομασία: COH-FIT). Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που
επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών
μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την
αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη
στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία του ιού COVID-19 αλλά και μελλοντικά,
σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας.
Διαδικασία
Οι συμμετέχοντες θα κατευθύνονται στον ιστότοπο της μελέτης που είναι στα Ελληνικά (www.cohfit.com/?lang=el) και εφόσον το επιθυμούν να συμμετάσχουν θα τους ζητηθεί να δώσουν τη
συγκατάθεσή τους μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας και στη συνέχεια θα συμπληρώνουν την έρευνα.
Όλα τα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του
Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), νόμος 4624/2019 για την προστασία
προσωπικών δεδομένων. Δεν θα συλλέγονται και δεν θα διατηρούνται από τους ερευνητές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: COH-FIT (GR)
3
πληροφορίες που να προσδιορίζουν προσωπικά δεδομένα, ή δεδομένα σχετικά με την ηλεκτρονική
δραστηριότητα των ατόμων. Η συμμετοχή στην έρευνα αυτή είναι εθελοντική, διεξάγεται με
καθεστώς διασφαλισμένης πλήρους ανωνυμίας και μπορεί να διακοπεί σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή. Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές. Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή
Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ. και για τις 3 ομάδες πληθυσμού.
Συμμετέχοντες
Υπάρχουν 3 διαφορετικές έρευνες με βάση την ηλικιακή ομάδα (Ενήλικες >18 ετών, Έφηβοι 14-17
ετών, Παιδιά 6-13 ετών). Οι ενήλικες θα απαντήσουν στο βασικό ερωτηματολόγιο της έρευνας COHFIT-Ενηλίκων. Εάν οι ενήλικες της έρευνας είναι και νόμιμοι κηδεμόνες εφήβων ηλικίας 14-17 ετών
ή παιδιών ηλικίας 6-13 ετών, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσουν κάθε έφηβο/-η και κάθε
παιδί. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό, και αυστηρά μόνον με την προϋπόθεση ηλεκτρονικής
γραπτής συγκατάθεσης ενός κηδεμόνα, έφηβοι και παιδιά θα μπορούν, επίσης, να συναινέσουν
ηλεκτρονικά στη συμμετοχή τους στην έρευνα και να συμπληρώσουν την έρευνα COH-FIT-Εφήβων
ή την πιο συνοπτική και τροποποιημένη έρευνα COH-FIT-Παιδιών. Ενήλικοι, έφηβοι και παιδιά της
ίδιας οικογένειας θα αναγνωρίζονται στο σύστημα ως μία οικογενειακή ομάδα μέσω ενός κωδικού
που θα πληκτρολογηθεί εκ των προτέρων από τον κύριο συμμετέχοντα. Ενήλικοι και έφηβοι/-ες (14-
17 ετών) θα χρειαστεί να αφιερώσουν περίπου 30-35 λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, ενώ
παιδιά (6-13 ετών) περίπου 15-20 λεπτά.
Ημερομηνία έναρξης
Κυριακή 26.04.2020
Στοιχεία επικοινωνίας

Home


– Καθηγητής Β. Π. Μποζίκας, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ

Παγκόσμια Μελέτη Υγείας Και Λειτουργικότητας Σε Περιόδους Μεταδοτικών ΛοιμώξεωνΔείτε το αρχείο από ΕΔΩ