Ο Δήμαρχος Αγρινίου σε Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος & την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Προσφορά Προστατευτικών Μασκών από το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου
Ιούνιος 30, 2020
Δείτε το Χρονολόγιο της Βυζαντινής περιόδου και του Ελληνισμού
Ιούλιος 11, 2020

 

Εισηγητής στο Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σεμινάριο, που οργάνωσαν το Σύμφωνο των Δημάρχων (έχουν υπογράψει 10.134 Δήμοι), το CEMR (Συμβούλιο Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης) και η ΚΕΔΕ (Κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδας), ήταν ο Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΚΕΔΕ κος Γεώργιος Παπαναστασίου.

Θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Τοπικές Δράσεις και Στρατηγικές για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Ο Δήμαρχος Αγρινίου εισηγήθηκε το θέμα: «Δέσμευση των πολιτών για την πράσινη συμφωνία σε περιόδους κρίσης».

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η απάντηση της ΕΕ απέναντι σε όλες τις προσκλήσεις και ο χάρτης πορείας μας για να πετύχουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ε.Ε. Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προσκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και αν πετύχουμε μια δίκαιη μετάβαση για όλους μας και χωρίς αποκλεισμούς.

Στη συνέχεια περιέγραψε τους τομείς πολιτικής που αφορά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη γεωργία, η καθαρή ενέργεια, η δράση για το κλίμα, η βιώσιμη κινητικότητα, η βιώσιμη βιομηχανία, η οικοδόμηση και η ανακαίνιση και η εξάλειψη της ρύπανσης.

Τέλος αναφέρθηκε στον ρόλο των πολιτών, τονίζοντας ότι : «Οι πολίτες θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία, σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ε.Ε. Οι πολίτες θα πρέπει να διερωτώνται διαρκώς τι μπορούν να κάνουν για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τι μπορεί να πετύχει για τον πολίτη».