Κοινωφελή Εργασία

Επιχορήγηση Δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
Αύγουστος 9, 2020
Τοπική Γαστρονομία – Τοπικά Προϊόντα
Αύγουστος 13, 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΩΤΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ  ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση πατήστε εδώ.

Θα συμπληρώσετε την αίτηση  θα την  τυπώσετε θα την υπογράψετε και θα την επισυνάψετε μαζί με τα παρακάτω  έγγραφα :

Τα έγγραφα θα  σκαναριστούν όλα μαζί με την αίτηση σε ένα αρχείο

                                                      ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

  • Αίτηση συμπληρωμένη σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη
  • Συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ
  • Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη περί μη καταδίκης (προσοχή είναι διαφορετική για την κατηγορία ΥΕ και διαφορετική για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) (υποδείγματα υπάρχουν στην  ανακοίνωση)
  • Τα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα (ΒΛΕΠΕ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ &   ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ)

Σημ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Τελευταίο εκκαθαριστικό 2019 ή 2018
  • ΑΜΚΑ (αντίγραφο αρχικό ή φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας  τη σελίδα με το ΑΜΚΑ)
  • Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) (αντίγραφο αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή βιβλιαρίου ΙΚΑ με τον αριθμό μητρώου ή  αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης αρ. μητρώου ΙΚΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ στην κατηγορία ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   είναι απαραίτητο αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ή προηγούμενης απογραφής αρ. μητρώου ΙΚΑ που να αναγράφεται αν είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος από το τμήμα μητρώου του ΙΚΑ.

  • Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης στον οποίο είστε πρώτο όνομα

 Σε κάποιες ειδικότητες τα τυπικά προσόντα  όπου δεν υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος αποδεικνύονται και με  εμπειρία ενός (300 ένσημα) ή τριών (900 ένσημα) ετών σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται α) βεβαίωση από το e– ΕΦΚΑ  (όχι απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης) που να φαίνονται οι εργοδότες και τα ένσημα ανά εργοδότη &  β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη που να αναφέρονται το διάσημα ασφάλισης , οι εργοδότες , ο αριθμός ενσήμων και με τι ειδικότητα εργαστήκατε Αντίστοιχα από τον πρώην ΟΑΕΕ αν ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας . (υποδείγματα υπάρχουν στην  ανακοίνωση)

Τηλ. Επικοινωνίας 2641360425, 2641360423, 2641360424, 2641360422

Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΥΕ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΩΗΝ OAEE