Εξηγήσεις: Κορωνοϊός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας .
Απρίλιος 30, 2020
Το Αγρίνιο υπήρξε έδρα της Νομαρχίας Ακαρνανίας και Αιτωλίας
Μάιος 1, 2020

Το 2020 ο κόσμος άλλαξε.
Αυτή η επίκαιρη σειρά εξετάζει την πανδημία του κορωνοϊού, τις προσπάθειες καταπολέμησής του και τρόπους διαχείρισης των ψυχολογικών συνεπειών.

Επεισόδια

Εξηγήσεις: Κορωνοϊός

Σειρά μίας σεζόν
Δείτε το "Αυτή η πανδημία". Επεισόδιο 1 της Σεζόν 1.

Πώς έγινε ο κορωνοϊός παγκόσμια πανδημία, αλλάζοντας τη ζωή όπως την ξέρουμε; Ειδικοί και δεδομένα παρέχουν μια ξεκάθαρη και ενημερωτική επισκόπηση του COVID-19.