Δράσεις κομποστοποίησης και ανακύκλωσης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Πάνω από 12,5 εκ ευρώ στους Δήμους

Κλειστά σχολεία, νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ και παιδικοί σταθμοί την Παρασκευή 28/9/2018
Σεπτέμβριος 27, 2018
Στον αγώνα για την προώθηση των αγροδιατροφικών μας προϊόντων μαζί με τους Ολυμπιονίκες
Σεπτέμβριος 27, 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δελτίο Τύπου

 

Με στόχο την  ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στη Δυτική Ελλάδα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος εξέδωσε προσκλήσεις  που αφορούν νέα έργα και δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων  και ανακύκλωσης, ο  συνολικός  προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνούν τα 12.500.000 ευρώ.

Οι δύο  προσκλήσεις, απευθύνονται στους Δήμους της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας και είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Αφορούν έργα και δράσεις, τα οποία περιλαμβάνονται στον  αναθεωρημένο και εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης,  παραμένει ανοικτή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 η πρόσκληση για την ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που απευθύνεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κι είναι συνολικού προϋπολογισμού 15.300.000 ευρώ.

Με το σύνολο των προσκλήσεων, όπως είχε δεσμευτεί τον περασμένο Μάρτιο ο Περιφερειάρχης,  ενεργοποιούνται  πόροι που ξεπερνούν τα  25 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και κατευθύνονται στους Δήμους και του Φορείς  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας για τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.

 

«Σχεδιάσαμε  το Περιφερειακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Διεκδικήσαμε πόρους και  χρηματοδοτούμε όλα τα αναγκαία έργα. Είναι στρατηγική μας επιλογή να υλοποιήσουμε  έργα και δράσεις που θα αντιμετωπίσουν τις παθογένειες του παρελθόντος στο ζήτημα των απορριμμάτων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε:  «Στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και υλοποιούμε με γοργά βήματα τις δεσμεύσεις μας για σύγχρονες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  με βάση τις προδιαγραφές που θέτει ο  νέος Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων».

Οι δύο νέες προσκλήσεις

Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η πρόσκληση αφορά δράσεις οικιακής και  δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων. Ειδικότερα, μεταξύ  άλλων χρηματοδοτούνται:
Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου, λαϊκές αγορές κλπ),  προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων μεταφοράς, δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, όπως και η απόκτηση γης για την εγκατάσταση των μονάδων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.300.000 ευρώ και οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

και δικτύωσή τους

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά νέες δράσεις για τη δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων ή Μικρών Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων  χρηματοδοτούνται ειδικότερα έργα υποδομής για τη δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων, Μικρών Πράσινων Σημείων, Γωνιών ανακύκλωσης, προμήθειες εξοπλισμού, απόκτηση γης, μελέτες Πρόληψης/Μείωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Πηγή κ.α.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.700.000,00 ευρώ και οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 28 Φεβρουαρίου  2019.