Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα και στο Αγρίνιο 2018

Το Αστεράκι της Αγάπης
Δεκέμβριος 7, 2017
«”Άφετε τα παιδία ελθείν προς με…”
Δεκέμβριος 8, 2017

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα και στο Αγρίνιο 2018»

anakoinosi_gia_epilogi_melon_epitropis_0

 

http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/anakoinosi_gia_epilogi_melon_epitropis_0.pdf