Δείτε το Χρονολόγιο της Βυζαντινής περιόδου και του Ελληνισμού

Ο Δήμαρχος Αγρινίου σε Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος & την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Ιούλιος 3, 2020
Ανακοίνωση για την έκθεση Κ.Χατζοπουλου
Ιούλιος 17, 2020

{"source_sid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1594506978831","subsource":"done_button","uid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1594506978803","source":"other","origin":"gallery"}

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 324 – 610/μέσα 7ου αι.

324- 395: η θεμελίωση του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους

395-518: η αυτοκρατορία περιορίζεται στο ανατολικό τμήμα της, θρησκευτικές αιρέσεις, ο εκχριστιανισμός του κράτους

518-610: ο αιώνας του Ιουστινιανού και των διαδόχων του, ανασύσταση της ρωμαϊκής οικουμένης.

Το πέρασμα από τον αρχαίο κόσμο στο Μεσαιωνικό. Η μετάβαση του ρωμαϊκού κράτους σε ελληνικό και χριστιανικό

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 7ος αι. – 1204

610 – 717:  ο Ηράκλειος και οι διάδοχοί του. Η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει από παντού (Δούναβη και Ανατολή) σοβαρούς εχθρούς και περιορίζονται τα σύνορά της.

Εμφάνιση του Ισλάμ. Οι Άραβες εξορμούν για να διαδώσουν το Ισλάμ: κατάκτηση της Περσίας και των βυζαντινών επαρχιών της Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου

Οι Βούλγαροι ιδρύουν βασίλειο στη Βαλκανική

717 – 802: η δυναστεία των Ισαύρων

802 – 820: οι διάδοχοι των Ισαύρων

820 – 867: η δυναστεία του Αμορίου

Εικονομαχία, στη Μ. Ασία σταθεροποιείται το σύνορο Βυζαντίου και Αράβων, το Βυζάντιο αναμετράται με τους Βούλγαρους, πτώση της αυτοκρατορικής εξουσίας στην Ιταλία και ίδρυση του παπικού κράτους

867 – 1025: η Μακεδονική δυναστεία

περίοδος ακμής (γραμμάτων, θεσμών), η «χρυσή εποχή» του Βυζαντίου, η «βυζαντινή εποποιία», αγώνες με τους Άραβες, τελική αναμέτρηση με τους Βουλγάρους και διάλυση του κράτους τους.

1025 – 1081: πρώτα συμπτώματα παρακμής

Εμφάνιση νέων εχθρών: Νορμανδοί, Ρως, Σελτζούκοι

1081 – 1204: η τελευταία φάση του ενωμένου βυζαντινού κόσμου.

Η δυναστεία των Κομνηνών (1081 – 1185) φέρνει την τελευταία αναλαμπή και η δυναστεία των Αγγέλων (1185 – 1204) τη διάλυσή του.

Αγώνες με τους Νορμανδούς στη Δύση και τους Σελτζούκους στην Ανατολή.

Σταυροφορίες: ο «ιερός πόλεμος» των Χριστιανών της Δύσης για την απελευθέρωση των Αγίων τόπων επιφέρει την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1204 1453

1204 – 1261: διαμελισμός της αυτοκρατορίας κάτω από άρχοντες Φράγκους και Έλληνες

1261 -1453: η εποχή των Παλαιολόγων: δύο αιώνες αγωνίας.

Οι Σέρβοι και το κράτος του Στέφανου Δουσάν

Η εμφάνιση του κράτους των Οθωμανών και η ραγδαία επέκτασή του. Ο εξισλαμισμός των χριστιανών της ΒΔ Μικράς Ασίας.

Η άλωση της Κων/πολης από τους Οθωμανούς.