Απόφθεγμα

Η Παναγία Φανερωμένη στο Βαλτί Αστακού
Ιανουάριος 31, 2020
΄΄ Συνάντηση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περ. Δυτ. Ελλάδος με τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.΄΄.
Φεβρουάριος 1, 2020

{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_sticker"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":1,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":1,"flip_rotate":0,"selection":0,"enhance":0,"free_crop":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"square_fit":0,"text":0,"shape_mask":0,"callout":0},"entry_point":"create_flow_fte","total_editor_time":32,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1580842777205","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"sources":["318499084146201"],"layers_used":0,"height":551,"width":900,"history_id":"318519417572203","history_photo_id":318519417572203,"source_sid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1580842843339","subsource":"done_button"}