Αντιρρίο: Δημοπρατείται το έργο αποκατάστασης Δυτικού Προβλήτα Αντιρρίου

Ναύπακτος :  Απόφαση οριστικής ένταξης για το πολιτιστικό μονοπάτι
Σεπτέμβριος 20, 2018
Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: «πεθαίνει η Ελλάδα… χάνεται η Πατρίδα μας!»
Σεπτέμβριος 20, 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                        Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

 

Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 €.

Θυμίζουμε ότι το ΔΛΤΝ μετά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του Δυτικού Προβλήτα Αντιρρίου έλαβε όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την έγκριση του έργου. Μετά τις εγκρίσεις το ΔΛΤΝ υπέβαλε φάκελο του έργου στο Υπουργείο Ναυτιλίας για  χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018.

Το έργο σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών εντάχθηκε στο ΠΔΕ με τίτλο :  «Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων ΤΚ Αντιρρίου Δ.Ε Αντιρρίου» με προϋπολογισμό 124.000,00 ευρώ .

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝ κ. Φραγκος Αντώνιος σκοπός μας είναι η άμεση υλοποίηση του έργου καθώς ο Δυτικός Προβλήτα παρουσιάζει σοβαρά και χρόνια προβλήματα, τα οποία πλέον μπορούν να διορθωθούν εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στη Ναυσιπλοΐα

19/9/2018

Εκ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου