Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOP) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ MEDCYCLETOYR
Αύγουστος 27, 2020
Πως μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό ποδήλατο με επιδότηση
Αύγουστος 27, 2020

Μετά την έκδοση τροποποιητικής Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, για την πρόσληψη των καθαριστριών στα σχολεία, θα εκδοθεί  (μέχρι αύριο Τετάρτη 26/8/2020) νέα ανακοίνωση από το Δήμο, για την υποβολή νέων αιτήσεων σύμφωνα με το τροποποιημένο υπόδειγμα αίτησης. Οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 (ΝΕΑ) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 (ΝΕΑ) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΔείτε την νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ απο ΕΔΩ