Ακολουθούμε τις συστάσεις του υπουργείου, μένουμε σπίτι