ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Χωρίς πρόστιμο όσοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια χρήσης νερού μέχρι 30/9/2015

Από σήμερα μπαίνει επισήμως το Φθινόπωρο
Σεπτέμβριος 22, 2015
Εσθονία: Eesti Kunstiakadeemia: Μεγάφωνα
Σεπτέμβριος 24, 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 101123/17.06.2015 (ΦΕΚ 1435/10.07.2015 τεύχος Β’) στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μέχρι τις 30-4-2015 δεν έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος( γεωτρήσεις. πηγάδια, άρδευση από λίμνες-ποτάμια κ.τ.λ) δεν καταβάλλεται πρόστιμο εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 30-9-2015. Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας που δεν έχουν αδειοδοτηθεί να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή στο Δήμο μας της προβλεπόμενης αίτησης αδειοδότησης.

Αφορά και όσους έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. αλλά δεν έχουν προβεί στην κατάθεση φακέλου για την αδειοδότηση της χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και στα τηλ. 2641053063 / 2641022523