Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης που σχετίζεται με μεταπτυχιακά

Σεισμός Ταρακούνησε Ανατολικά – Βορειοανατολικά της Άρτας και ένας Βόρεια του Αργοστολίου
Δεκέμβριος 6, 2018
Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019
Δεκέμβριος 7, 2018

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποίηση και αντικατάσταση της 59807/Ζ1/17.04.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση του καθορισμού όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ’ εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)- ακαδ. έτους 2017-2018» (Β’ 1464).