Συνοπτικός Διαγωνισμός Μελέτης Αποτυπώσεων και Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αγρινίου

«Το θαύμα των Ελλήνων»: Το Γαλλικό ντοκιμαντέρ που μας κάνει περήφανους
Ιανουάριος 17, 2020
Η Ύβρις
Ιανουάριος 17, 2020

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ.DOC

Δείτε εδώ ΤΕΥΔ.PDF

Δείτε εδώ το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

http://agrinio.gov.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/khmdhs.pdf

http://agrinio.gov.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/perilipsidiakiriksis.pdf

http://agrinio.gov.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/TEYD-1.doc

http://agrinio.gov.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/TEYD.pdf

http://agrinio.gov.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/oikonomiki.pdf