Στηρίζοντας τα παιδιά στο άγχος των εξετάσεων

Αιτωλικό: Μουσείο Λιμένος
Απρίλιος 18, 2018
Ενημερωτικό Δελτίο Αδικημάτων και Συμβάντων
Απρίλιος 18, 2018

«Στηρίζοντας τα παιδιά στο άγχος των εξετάσεων».
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, στις 19:00 έως τις 21:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

(Πρώην Τράπεζα της Ελλάδος).