Πρόσληψη κατά την θερινή περίοδο δύο (2)  ατόμων προκειμένου να ενισχυθεί ο Δημοτικός Λαχανόκηπος

Αγώνα Δρόμου με την ονομασία  ΜΑΚΡΥΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2018
Αύγουστος 4, 2018
«Nemo» στον Μύτικα: Ενοικιάσεις σκαφών για μοναδικές αποδράσεις στο Ιόνιο
Αύγουστος 4, 2018

  Στο Δήμο Αγρινίου 

από το έτος 2012 λειτουργεί Δημοτικός Λαχανόκηπος σε ειδικά διαμορφωμένο αγροτεμάχιο εντός του αστικού ιστού της πόλης του Αγρινίου.

  Για την καλλιέργεια των αγροτεμαχίων από τους ωφελούμενους, ο Δήμος Αγρινίου  τους διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα φυτώρια, νερό άρδευσης, γεωτεχνική υποστήριξη κλπ.

 Ήδη έχουν εγκατασταθεί για έτος 2018 ογδόντα πέντε (85) ωφελούμενοι και στην πραγματικότητα θα εξυπηρετηθούν – ωφεληθούν  350 άτομα (μέλη οικογενειών).    

 Για τις ανάγκες λειτουργίας του, κατά την θερινή περίοδο (καλοκαιρινές καλλιέργειες) και επειδή το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου , όπου υπάγεται ο Δημοτικός Λαχανόκηπος, δεν επαρκεί για την σωστή στελέχωση του λαχανόκηπου, είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη κατά την θερινή περίοδο δύο (2)  ατόμων με δίμηνη σύμβαση και συγκεκριμένα , ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και ένα άτομο ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων,  για την απογευματινή βάρδια ήτοι 13.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.

 Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, ο Δημοτικός Λαχανόκηπος λειτουργεί όλους τους μήνες του έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και απόγευμα και το Σάββατο τις πρωϊνές ώρες.

  Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011) έχει προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσληψης έως εκατόν πενήντα (150) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 32) .

    Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του δημάρχου, κατ’ εκτέλεση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, και με τα ειδικά τυπικά

προσόντα και τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, και την συνδρομή των προϋποθέσεων και περιορισμών των σχετικών άρθρων των νόμων που ισχύουν.

1.Ενός  (1)  ατόμου  ΠΕ Γεωπόνων και

2.Ενός (1) ατόμου ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων για την απογευματινή βάρδια , ήτοι 13.00 μ.μ.  έως και 21.00 μ.μ.,

με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, προκειμένου να ενισχυθεί ο Δημοτικός Λαχανόκηπος.

δείτε εδώ