Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας .

Το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό και επαναλειτουργίας της οικονομίας
Απρίλιος 30, 2020
Εξηγήσεις: Κορωνοϊός
Απρίλιος 30, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

« Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  για τους εργαζόμενους  του  Δήμου».    

CPV: 18141000-9, 18424300-0, 35814000-3, 35113430-2

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου,  θα προσφύγει στη διαδικασία   της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ου άρθρου 32 του Ν.4412/2016 , για την  διασφάλιση  της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας  για τους εργαζόμενους της  Δ/νσης  Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης  και  σύμφωνα με τις διατάξεις του  παρ. 8 του άρθρου 2 της ΠΝΠ ,  για την προμήθεια  των  παρακάτω  ειδών :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΑΝΤΙΑ  ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5.000 1,30 6.500,00
2 ΓΑΝΤΙΑ PVC 1.200 1,60 1.920,00
3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1.500 1,40 2.100,00
4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 500 5,00 2.500,00
  5 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 5.000 1,30 6.500,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 19.520,00
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% : 4.684,80
ΣΥΝΟΛΟ : 24.204,80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ