Πρόσκληση: ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος στην Αιτωλοακαρνανία