Πρόσκληση για το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας