Πρόσκληση για την 19η/2019 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής