Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως στην Ι.Μ.Παναγίας Κατερινούς