«Ναι» υπό προϋποθέσεις στην τοποθέτηση καμερών σε εισόδους πολυκατοικιών

Ενημερωτικό δελτίο αδικημάτων και συμβάντων
Οκτώβριος 1, 2017
Ελληνικά F16 στον ουρανό της Λευκωσίας μετά από 16 χρόνια.
Οκτώβριος 2, 2017

Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Ναι»  υπό  προϋποθέσεις είπε  η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην τοποθέτηση καμερών σε εισόδους πολυκατοικιών στην οποίες υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικά διαμερίσματα.

Η Αρχή είναι αρνητική στην χρησιμοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τρίτους, με εξαίρεση τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

«Όχι» λέει, επίσης, και στην καταγραφή του ήχου, ενέργεια που θεωρείται επεξεργασία προσωπικών  δεδομένων.

Η Αρχή κλήθηκε να γνωμοδοτήσει μετά από ερωτήματα που τέθηκαν από ενοίκους πολυκατοικιών στις οποίες τοποθετήθηκαν κάμερες και συγκεκριμένα στις εισόδους των διαμερισμάτων και όχι στην κεντρική είσοδο. Υπήρξε, μάλιστα,  περίπτωση που ο ένας ένοικος αντέδρασε στην τοποθέτηση κάμερας του άλλου ενοίκου.

Στην γνωμοδότηση επισημαίνεται:

-Ότι η κάμερα που τοποθετείται θα πρέπει να μπαίνει σε τέτοιο σημείο που να καταγράφει μόνο τον χώρο ακριβώς έξω από το διαμέρισμα, ώστε να επιτηρείται το πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά του και όχι ολόκληρος ο κοινόχρηστος χώρος, όπως η σκάλα ή το απέναντι διαμέρισμα, το ασανσέρ, κλπ

-Σε περίπτωση που  τοποθέτηση της κάμερας λόγω  της  χωροθέτησης  των  εισόδων   των διαµερισµάτων και  του  ανελκυστήρα  του  ορόφου, αναγκαστικά έχει μεγαλύτερη εμβέλεια καταγραφής, τότε απαιτείται  η προηγούμενη   σύµφωνη    γνώµη    των    2/3    των    ενοίκων του ορόφου.

«Προς το σκοπό αυτό, ο ένοικος που εγκαθιστά την κάµερα, οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να µεριµνήσει να λάβει τη συναίνεση των  ενοίκων  των  επηρεαζόµενων  διαµερισµάτων,  παρέχοντας  σε  αυτούς,  εκ  των προτέρων,  κάθε  πληροφορία  σχετικά  µε το  σύστηµα  βιντεοεπιτήρησης,  συµπεριλαµβανοµένης  της  ακριβούς  εµβέλειας  της  κάµερας. Σε περίπτωση  που δεν µπορεί να επιτευχθεί οµοφωνία, θα πρέπει να  να  υφίσταται προηγούµενη    σύµφωνη    γνώµη    των    2/3    των    ενοίκων    των    επηρεαζόµενων διαµερισµάτων του ορόφου.Για τη διαµόρφωση της σύµφωνης γνώµης λαµβάνεται υπόψη µια ψήφος ανά κατοικηµένο (ή χρησιµοποιούµενο) επηρεαζόµενο διαµέρισµα.   επεξεργασίας».

-Για την τοποθέτηση κάμερας στους κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται η λήψη απόφασης από την γενική συνέλευση των ενοίκων.

«Η εγκατάσταση  µπορεί  να πραγµατοποιηθεί µόνο µε απόφαση    της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικία  σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου κανονισµού και, εφόσον τέτοια  εγκατάσταση δεν προβλέπεται στον  κανονισµό,  απαιτείται  συναπόφαση  και  των   δύο  τρίτων  των  ενοίκων  της πολυκατοικίας (όπου σε κάθε ένοικο αντιστοιχεί µία ψήφος). Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης είναι η γενική συνέλευση του συγκροτήµατος».

– Όμως, οι κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται να «βλέπουν» ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στα διαμερίσματα.

– Για τα οροφοδιαμερίσματα, η Αρχή, στην υπ΄ αριθμ.   134/2015 απόφασή της, έχει κρίνει  ότι η τοποθέτηση κάμερας στην πόρτα του διαμερίσματος είναι νόμιμη με την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται όσο το δυνατόν λιγότερη εικόνα από κοινόχρηστους χώρους.

 

[enikos]