ΜΝΗΜΗ τοῦ ὁσίου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ τοῦ Στουδίτου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἄρτης

Έξτρα φόροι σε δηλωμένα αυθαίρετα, αδήλωτα Airbnb και υποδηλωμένα ακίνητα
Νοέμβριος 25, 2019
Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Ξηροπηγάδου
Νοέμβριος 25, 2019

[ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Νοεμβρίου 2019]

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ τοῦ ὁσίου Δαμασκηνοῦ στήν Ναύπακτο τελεῖται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἀπολυτίκιο τοῦ ὁσίου Δαμασκηνοῦ

Ἦχος α΄, Τῆς ἐρήμου πολίτης
Τῆς Ναυπάκτου ποιμένα, Ἱεράρχην πανεύφημον,
τῆς ἐνδόξου Μάνδρας Στουδίου, φοιτητήν περιάκουστον,
τόν λόγοις καί γραφαῖς φωτιστικαῖς,
διδάσκαλον λαοῦ τοῦ εὐσεβοῦς,
καί σοφίας ταμειοῦχον Δαμασκηνόν,
τιμῶμεν ἀνακράζοντες·
δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ,
δόξα τῷ στεφανώσαντι,
δόξα τῷ ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς, σέ ἀναδείξαντι.