Ιστορική αρχαιολογική εταιρία Δυτικής Ελλάδας: Τέχνες και ψυχαγωγία αναζητώντας τον ελευθερο χρόνο