Γιορτή μελιού & γεωργικών προϊόντων

H εκπομπή Happy Traveller ταξιδεύει στην Αιτωλοακαρνανία
Νοέμβριος 21, 2019
Δράση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου
Νοέμβριος 21, 2019

{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":1,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":2,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1574349004090","total_editor_time":60,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1574349004075","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":759,"layers_used":0,"width":1242,"subsource":"done_button"}