Ένας Έλληνας πολεμιστής που στέκεται δίπλα σε έναν πυλώνα

Τί είναι το Τριώδιο – Πότε ξεκινάει και πότε «πέφτει» η Τσικνοπέμπτη
Φεβρουάριος 2, 2020
Γιορτή των Φαναριών
Φεβρουάριος 3, 2020

{"subsource":"done_button","uid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1585927131136","source":"other","origin":"gallery","source_sid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1585927131143"}

Ένα θραύσμα μαρμάρινου θωρακικού αναγλύφου που δείχνει έναν Έλληνα πολεμιστή που στέκεται δίπλα σε έναν πυλώνα, 
με ένα φίδι στη βάση να συμβολίζει την ψυχή του νεκρού. Ελληνιστική περίοδος,
 1ος αιώνας π.Χ., που βρέθηκε στη Ρόδο. 
Το ανάγλυφο εκτίθεται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο [1250x2770]