Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης που σχετίζεται με μεταπτυχιακά
Δεκέμβριος 6, 2018
Εκατό φυσικά έλατα στο Δήμο Αγρινίου
Δεκέμβριος 7, 2018

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που απεστάλη στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γυμνάσια όλης της χώρας.