Εγκαίνια του κέντρου πρόληψης και εικαστικής παρέμβασης ΙΘΑΚΕΣ