Εὐλογημένο καὶ εἰρηνικό ἄς είναι τὸ νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος!

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία – Τι να προσέχουν οι πολίτες
Σεπτέμβριος 1, 2018
Ο νόμος 4559 όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο σχετικά με τους Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Σεπτέμβριος 2, 2018

 1η Σεπτεμβρίου 2018. Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου. 

Ἡ σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ ΠατριαρχικῷΝαῷ κατατεθειμένης εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου». Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου καί ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Μιασηνῶν. ΤῶνἉγίων Μ΄ Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν. ΤῶνἉγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων. Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος καί Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦΚουρταλιώτου.

 

χος δ. Κατεπλγη ωσφ

Ὡς Δεσπότῃ τοῦ παντός, καὶ χορηγῷ τῶν ἀγαθῶν, σοὶ προσπίπτομεν πιστῶς, ἀναβοῶντες ἐκτενῶς·Ὑπὸ τῆς σῆς δυσωπούμενος εὐσπλαγχνίας, Σωτὴρ καὶ ταῖς εὐχαῖς τῆς τεκούσης σε, καὶ πάντων τῶνἀεὶ εὐαρεστούντων σοι, ἐνιαυτὸν εὐπρόσδεκτον, προσάξαι σοι, ὡς ἀγαθὸς καταξίωσον, τοὺς ἐν οὐσίαις, δυσὶ τιμῶντας, καὶ πιστῶς σε δοξάζοντας.

 Δεσπότης το παντός,  Οκτίρμων κα χορηγός τν γαθν ς μς ξιώσει νά ζήσουμε εάρεστα νώπιόν Του, νά κατευθύνει τά ργα μας και να μς ελογε.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

https://impanagiaskaterinous.blogspot.com/2018/09/blog-post.html