Δήμος Ναυπακτίας: Παράταση της ρύθμισης οφειλών

H κοπή της Βασιλόπιτας των υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου
Φεβρουάριος 2, 2018
Αδελφοποίηση μεταξύ του Λαογραφικού Ομίλου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) και του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυοπίδας Κύθνου
Φεβρουάριος 2, 2018

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ναυπακτίας στα πλαίσια  εφαρμογής του αρ. 41 του Ν. 4508/2017 γνωστοποιεί την παράταση της ρύθμισης  οφειλών της παρ. 3 του αρ. 52 του Ν. 4483/2017 σε έως και 100 δόσεις, η οποία είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους πολίτες έχουν οφειλές προς το δήμο καθώς και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου οι οποίες βεβαιώθηκαν έως 30-09-2017, καθώς τους απαλλάσσει  έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης έως 28-02-2018

 

Οι οφειλές μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται, με ποσό ελάχιστης δόσης τα είκοσι (20) ευρώ  και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας:

Τμήμα Ταμείου:  τηλ (26340) -38542 – 38543 – 38540-38541.

 

                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

                                                                                       

                                                                                         ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ