ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οινοξένεια 2017 | 17-27 Αυγούστου
Αύγουστος 12, 2017
15 Αυγούστου, όλοι μπροστά στο προσκυνητάρι της Παναγιάς μας…  Ιστορία και θρύλοι της θαυματουργής Εικόνας Της
Αύγουστος 12, 2017

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                            Από το πρακτικό της 16ης

 Έκτακτης Συνεδρίασης

                                                                                         Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                   Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2017            

                                                                                     Αριθμός Απόφασης  313/2017

 

ΠΕΡΙ: Αποτίμηση των συναντήσεων της διαπαραταξιακής επιτροπής με την Γέφυρα Α.Ε σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της γέφυρας και προγραμματισμός των περαιτέρω ενεργειών

 

Στη Ναύπακτο σήμερα 28-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18478/27-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 1. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου
 1. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 1. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου
 1. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 1. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
 1. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη
 1. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος
 1. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου
 1. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 1. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 1. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου
 1. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 1. Τσαγγουρνός Βασίλειος του Γρηγορίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου
 1. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 1. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου
 1. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 1. Σμπούκη (Πελέκη) Αγγελική του Ιωάννη
 1. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Ιωάννη
 1. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
 1. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη
 1. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 1. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου
 1. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα ήταν επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νταουσάνη Βασιλική.

Στη συνεδρίαση απών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 16 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, «Αποτίμηση των συναντήσεων της διαπαραταξιακής επιτροπής με την Γέφυρα Α.Ε σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της γέφυρας και προγραμματισμός των περαιτέρω ενεργειών» και ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της από 27-7-2017 συνάντησης της διαπαραταξιακής επιτροπής με την Γέφυρα Α.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κατεπείγοντος,  την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο,  ο οποίος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για τα αποτελέσματα των συναντήσεων της διαπαραταξιακής επιτροπής με την Γέφυρα Α.Ε τα οποία ήταν πενιχρά, όπως η μείωση του κόστους για 10 διελεύσεις των μοτοποδηλάτων από 16 ευρώ σε 12 ευρώ, αλλά η τιμή της μίας διέλευσης των μοτοποδηλάτων παραμένει στο 1,90 ευρώ, στις υποσχέσεις της Γέφυρας Α.Ε, ότι μπορεί να γίνει ατελής η διέλευση των ΑΜΕΑ εφόσον βγουν κάποιες υπουργικές αποφάσεις από συναρμόδια Υπουργεία, ότι εφόσον δημιουργηθεί η συγκοινωνία Ναύπακτος-Ρίο μπορεί να δοθεί ειδική τιμολογιακή τιμή και ότι πιθανόν να επεκταθούν οι κάρτες aller retour κάποια Σαββατοκύριακα το χειμώνα.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπουλές, Παπαθανάσης, Γούλας, Τσαγγουρνός, Καρακώστας, Σιαμαντάς, Κοτσανάς, Σύψας, Ζιαμπάρα και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας κ. Χάρος Μένιος.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας αναφέρθηκε σε δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη ότι εξετάζονται φθηνότερα διόδια με επέκταση του χρόνου παραχώρησης.  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπουλές ανέφερε ότι ως δήμος θα πρέπει να καταδικάσουμε την πολιτική της επιμήκυνσης της σύμβασης της Γέφυρας Α.Ε με το ελληνικό δημόσιο, με πρόσχημα τη μείωση των διοδίων. Ζητάμε η Γέφυρα Α.Ε να υιοθετήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της διαπαραταξιακής επιτροπής που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Επίσης ο κ. Μπουλές αναφέρθηκε στη μη σωστή διαχείριση εκ μέρους της δημοτικής αρχής του όλου θέματος. Τέλος ανέφερε ότι είναι κατά της αποτροπής των εκδηλώσεων που κάνουν άλλοι, γιατί δεν πρέπει ως δήμος να αντιπαρατεθούμε με κανένα και προτεραιότητα του δήμου θα πρέπει να είναι η τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε και η ανάδειξη του αιτήματος αυτού εκ μέρους του δήμου.  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι είναι αντίθετος στην επιμήκυνση της σύμβασης και ότι θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί, πιο σκληροί και να καθορίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του δήμου Ναυπακτίας και ποιος ο ρόλος της Γέφυρας Α.Ε. Τέλος πρότεινε να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για να μπουν 4 καταχωρήσεις για 4 βδομάδες στις τρεις πρώτες πανελλαδικής εμβέλειας κυκλοφορίας εφημερίδες, ώστε να αναδειχτεί το θέμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γούλας πρότεινε το δημοτικό συμβούλιο να λάβει απόφαση ότι είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε επέκταση της σύμβασης, η απόφαση αυτή να σταλεί στο Υπουργείο, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση στα πλαίσια της υπάρχουσας σύμβασης. Τέλος ανέφερε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να ληφθεί απόφαση από αυτό, ότι στηρίζει τα αιτήματα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ναυπακτίας, τα οποία είχαν ληφθεί με την 181/2017 απόφασή του και η Περιφέρεια να συμμετέχει και να στηρίξει και αυτή τις κινητοποιήσεις του δήμου.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσαγγουρνός ανέφερε ότι είναι κατά της οποιαδήποτε επέκτασης της σύμβασης και υπέρ της άμεσης κατάργησης όλων των διοδίων.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς ανέφερε ότι θα πρέπει να αναδείξουμε ως δημοτικό συμβούλιο το άλλο πρόσωπο της Γέφυρας Α.Ε που είναι τελείως διαφορετικό από το κοινωνικό πρόσωπο που παρουσιάζει.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σιαμαντάς πρότεινε την δημιουργία και την τοποθέτηση ενός γιγαντοπανό στην περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου του Αντιρρίου, το οποίο θα είναι εμφανές από την γέφυρα και από την Ιόνια οδό και την δημιουργία ενός εντύπου και ενός διαδικτυακού φόρουμ, στο οποίο θα αναρτώνται απόψεις, τοποθετήσεις αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικά ασθενείς συμπολίτες μας κατά την διέλευσή τους στην Αχαΐα. Τέλος πρότεινε  το δημοτικό συμβούλιο με συγκεκριμένο πανό να παρευρεθεί και να αποτρέψει ειρηνικά τους συνδημότες μας να παραστούν στην συναυλία που θα πραγματοποιήσει η Γέφυρα Α.Ε, στο κάστρο του Αντιρρίου στις 30-7-2017.

Στη συνέχεια συνδιαμορφώθηκε η εξής πρόταση:

 

  1. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ναυπακτίας εκφράζει την αντίθεσή του στην οποιαδήποτε παράταση σύμβασης μεταξύ της Γέφυρας Α.Ε και του ελληνικού δημοσίου
  2. Η παραπάνω θέση να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να γνωστοποιηθεί στα Αθηναϊκά και Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
  3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να επεξεργαστεί από κοινού με τον Δήμαρχο Πατρέων, το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής της Γέφυρας Α.Ε.
  4. Ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας να στηρίξει με απόφασή του τα αιτήματα του δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε, όπως αυτά διατυπώνονται με την 181/2017 απόφασή του –η οποία και επισυνάπτεται.
  5. Το δημοτικό συμβούλιο με ανακοίνωσή του να ενημερώσει την τοπική κοινωνία ότι η Γέφυρα Α.Ε, δεν έκανε αποδεκτές τις προτάσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της.
  6. Ο δήμος να αναρτήσει πανό σε καίρια σημεία του δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε
  7. Να δημιουργηθεί έντυπο με τις θέσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε που προτείνει ο Δήμος Ναυπακτίας.
  8. Να δημιουργηθεί διαδικτυακό φόρουμ
 1. Οι διεκδικήσεις του δήμου Ναυπακτίας να καταχωρηθούν για τέσσερεις εβδομάδες στις τρεις πρώτες πανελλαδικής εμβέλειας κυκλοφορίας εφημερίδες, όπως επίσης να γίνουν καταχωρήσεις στον αχαϊκό και τοπικό τύπο.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο μαζί με το δήμαρχο να παρευρεθούν στο Αντίρριο, πριν την έναρξη της συναυλίας που διοργανώνει η Γέφυρα Α.Ε, στο Κάστρο Αντιρρίου, στις 30-7-2017, με συγκεκριμένο πανό και να ενημερώνουν όλους για τα αιτήματα, της διαπαραταξιακής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας προς τη Γέφυρα Α.Ε.  
 3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του δήμου ως εξής: Παίρνει από τον ΚΑ -9111 με τίτλο «αποθεματικό» το ποσό των 7.000,00 € για την ενίσχυση ΚΑ ως ακολούθως: -ΚΑ 00-6463 «έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» ποσό 7.000,00 €

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την συνδιαμορφωμένη πρόταση,  την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ναυπακτίας εκφράζει την αντίθεσή του στην οποιαδήποτε παράταση σύμβασης μεταξύ της Γέφυρας Α.Ε και του ελληνικού δημοσίου
  3. Η παραπάνω θέση να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να γνωστοποιηθεί στα Αθηναϊκά και Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
  4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να επεξεργαστεί από κοινού με τον Δήμαρχο Πατρέων, το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής της Γέφυρας Α.Ε.
  5. Ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας να στηρίξει με απόφασή του τα αιτήματα του δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε, όπως αυτά διατυπώνονται με την 181/2017 απόφασή του –η οποία και επισυνάπτεται.
  6. Το δημοτικό συμβούλιο με ανακοίνωσή του να ενημερώσει την τοπική κοινωνία ότι η Γέφυρα Α.Ε, δεν έκανε αποδεκτές τις προτάσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της.
  7. Ο δήμος να αναρτήσει πανό σε καίρια σημεία του δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε
  8. Να δημιουργηθεί έντυπο με τις θέσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Α.Ε που προτείνει ο Δήμος Ναυπακτίας.
  9. Να δημιουργηθεί διαδικτυακό φόρουμ
  10. Οι διεκδικήσεις του δήμου Ναυπακτίας να καταχωρηθούν για τέσσερεις εβδομάδες στις τρεις πρώτες πανελλαδικής εμβέλειας κυκλοφορίας εφημερίδες, όπως επίσης να γίνουν καταχωρήσεις στον αχαϊκό και τοπικό τύπο.
  11. Το δημοτικό συμβούλιο μαζί με το δήμαρχο να παρευρεθούν στο Αντίρριο, πριν την έναρξη της συναυλίας που διοργανώνει η Γέφυρα Α.Ε, στο Κάστρο Αντιρρίου, στις 30-7-2017, με συγκεκριμένο πανό και να ενημερώνουν όλους για τα αιτήματα, της διαπαραταξιακής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας προς τη Γέφυρα Α.Ε.  
 1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του δήμου ως εξής: Παίρνει από τον ΚΑ -9111 με τίτλο «αποθεματικό» το ποσό των 7.000,00 € για την ενίσχυση ΚΑ ως ακολούθως: -ΚΑ 00-6463 «έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» ποσό 7.000,00 €

                                      

                        Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 313/2017.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

         Ο Πρόεδρος                               Ο  Γραμματέας                Τα μέλη

Υπογραφή                      Υπογραφή   Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος 31-7-2017

          Η  Προϊσταμένη τμήματος                               Η ειδική γραμματέας

   Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου

       Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία    Νταουσάνη Βασιλική

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                            Από το πρακτικό της 9ης

 Τακτικής Συνεδρίασης

                                                                                         Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                   Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2017            

                                                                                     Αριθμός Απόφασης 181/2017

 

ΠΕΡΙ: Επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπής).

 

Στη Ναύπακτο σήμερα 17-5-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10449/12-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 3ο
 1. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου
 1. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 5ο
 1. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 1. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 1. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 5ο
 1. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 1. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
 1. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
 1. Σμπούκη (Πελέκη) Αγγελική του Ιωάννη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Επανήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη
 1. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Νικολάου
 1. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος
 1. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 20ο
 1. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 3ο
 1. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 1. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 20ο
 1. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 3ο
 1. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 6ο
 1. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 3ο
 1. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 5ο
 1. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 3ο
 1. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 1. Τσαγγουρνός Βασίλειος του Γρηγορίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 18ο

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα ήταν επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νταουσάνη Βασιλική.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπής)» και έδωσε το λόγο στον  δημοτικό σύμβουλο κ. Παπαθανάση, ο οποίος ανέφερε ότι είναι κατεπείγον γιατί πρέπει άμεσα να γίνει επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 175/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Παπαθανάση.

Το δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα η επιτροπή ζητά από την Γέφυρα ειδική τιμολογιακή πολιτική και συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά στα εργασιακά ζητάμε ειδική τιμολογιακή πολιτική με χορήγηση τοπικού epass για μόνιμους κατοίκους Ναυπάκτου κατά το πρότυπο άλλων δήμων (π.χ Δήμο Ωρωπού):

 • Εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας στο Ν. Αχαϊας και Ν. Ηλείας και διαμένουν μόνιμα στο δήμο Ναυπακτίας
 • Φοιτητές- Μαθητές
 • Μοτοποδήλατα κατά τη χειμερινή περίοδο

Σε ότι αφορά στην κοινωνική πολιτική ΖΗΤΑΜΕ διέλευση ΑΤΕΛΩΣ για:

 • Α.Μ.Ε.Α
 • Ασθενείς με νεοπλασία που χρήζουν νοσηλεία και χρόνιες παθήσεις
 • Αστική συγκοινωνία

Για την ενίσχυση του τουρισμού ΖΗΤΑΜΕ:

 • Το δωρεάν τρίωρο (3) για διέλευση μετ’ επιστροφής να παραταθεί σε πεντάωρο (5).
 • Το Σαββατοκύριακο η δεκάωρη διέλευση μετ’ επιστροφής που ισχύει μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες να ισχύσει για όλο το έτος
 • Είκοσι Σαββατοκύριακα εκτός σεζόν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους η διέλευση μετ’ επιστροφής να περιοριστεί στο τίμημα της μιας διέλευσης με την προϋπόθεση η επιστροφή να γίνεται εντός σαρανταοκτάωρου»  

Η απόφαση αυτή να επικυρωθεί από το δημοτικό συμβούλιο και να διαβιβαστεί αρμοδίως στη Γέφυρα Α.Ε με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων εκ μέρους της την 15/6/2017, ημέρα Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στη ΚΕΔΕ».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαθανάσης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Παπαθανάση, την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

 

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος
 2. Εγκρίνει την από 16/5/2017 απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας, η οποία συστάθηκε με την 175/2017 απόφασή του.
 3. Ζητάμε από την Γέφυρα ειδική τιμολογιακή πολιτική και συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά στα εργασιακά ζητάμε ειδική τιμολογιακή πολιτική με χορήγηση τοπικού epass για μόνιμους κατοίκους Ναυπάκτου κατά το πρότυπο άλλων δήμων (π.χ Δήμο Ωρωπού):

 • Εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας στο Ν. Αχαϊας και Ν. Ηλείας και διαμένουν μόνιμα στο δήμο Ναυπακτίας
 • Φοιτητές- Μαθητές
 • Μοτοποδήλατα κατά τη χειμερινή περίοδο

Σε ότι αφορά στην κοινωνική πολιτική ΖΗΤΑΜΕ διέλευση ΑΤΕΛΩΣ για:

 • Α.Μ.Ε.Α
 • Ασθενείς με νεοπλασία που χρήζουν νοσηλεία και χρόνιες παθήσεις
 • Αστική συγκοινωνία

Για την ενίσχυση του τουρισμού ΖΗΤΑΜΕ:

 • Το δωρεάν τρίωρο (3) για διέλευση μετ’ επιστροφής να παραταθεί σε πεντάωρο (5).
 • Το Σαββατοκύριακο η δεκάωρη διέλευση μετ’ επιστροφής που ισχύει μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες να ισχύσει για όλο το έτος
 • Είκοσι Σαββατοκύριακα εκτός σεζόν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους η διέλευση μετ’ επιστροφής να περιοριστεί στο τίμημα της μιας διέλευσης με την προϋπόθεση η επιστροφή να γίνεται εντός σαρανταοκτάωρου»  

 

 • Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί αρμοδίως και στη Γέφυρα Α.Ε με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων εκ μέρους της την 15/6/2017, ημέρα Πέμπτη.
 • Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στη ΚΕΔΕ.

 

                                  

                                      Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   181 /2017.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

         Ο Πρόεδρος                               Ο  Γραμματέας                Τα μέλη

Υπογραφή                      Υπογραφή   Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος 18-5-2017

          Η  Προϊσταμένη τμήματος                               Η ειδική γραμματέας

   Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου

       Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία    Νταουσάνη Βασιλική