Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην διασταύρωση οδού Γρίβα & οδό Παναγοπούλου