ΔΕΘ & ΕΑΠ

Χωρίς νερό εν μέσω ζέστης τα χωριά Κομποτή και Τρύφος
Σεπτέμβριος 2, 2017
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Ξαναπλήρωσαν διέλευση γιατί «έχασαν» το αλε ρετουρ λόγω μεγάλης αναμονής! 
Σεπτέμβριος 2, 2017

Ε.Α.Π «Γιατί να σπουδάσω στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο;»

Ανοικτή συζήτηση με τον Κοσμήτορα
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Καθηγητή Αντώνη Λιοναράκη, την επ.
Καθηγήτρια Γεωργία Πατερίδου και τον
κ. Νίκο Προικιό, φοιτητή στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο του
συλλόγου φοιτητών ΠΑΣΥΦΟΙΠΕΛΠ.

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Για πρώτη φορά το Ε.Α.Π εκεί.
Για πρώτη φορά κι εμείς μαζί.
«Γιατί να σπουδάσω στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο;»

Ανοικτή συζήτηση με τον Κοσμήτορα
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Καθηγητή Αντώνη Λιοναράκη, την επ.
Καθηγήτρια Γεωργία Πατερίδου και τον
κ. Νίκο Προικιό, φοιτητή στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο του
συλλόγου φοιτητών ΠΑΣΥΦΟΙΠΕΛΠ.