Ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Aυλαία για το 33ο Φεστιβάλ Aρχαίου Θεάτρου Oινιαδών
Αύγουστος 22, 2019
ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου: «Χρήστος Καπράλος – Τα πρώτα βήματα»
Αύγουστος 22, 2019

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό η «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός έτους», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 46.450,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ