Ανακοίνωση τροχαίας Αγρινίου για την απομάκρυνση οχημάτων