Ανακοίνωση τροχαίας Αγρινίου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις