Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

 Εκδήλωση ΚΟΙΠΑ
Δεκέμβριος 19, 2018
«Ο αδερφός μου»: Η συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους για τα άτομα με αναπηρία
Δεκέμβριος 19, 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για την περισυλλογή , διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για την περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και με εκπαίδευση σε θέματα σωστής προσέγγισης του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των σκύλων  και ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την καταγραφή περιστατικών – καταγγελιών , αρχειοθέτηση των εμβολιασμένων και στειρωμένων ζώων, την περισυλλογή , περίθαλψη και την ευθύνη για ότι χρειάζεται το γραφείο των αδέσποτων σκύλων.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία έξη (6)  ημερών, ήτοι από 19-12-2018 έως και 24-12-2018, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος  (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .