Ανακοίνωση για την Προκήρυξη Προσλήψεων Στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
Μάιος 25, 2020
Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δ.Π.Σ – Δ.Β.Σ του Αγρινίου
Μάιος 25, 2020

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο  Σπίτι” , στο Τεύχος ΑΣΕΠ αρ15 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για την 4Κ/2020 Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)  368θέσεις 
  • Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 730 θέσεις
  • Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) 634 θέσεις
  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 1177 θέσεις.

Η Προκήρυξη ορίζει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, ως ακολούθως:

– Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και

Λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

– Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Αρχίζει στις 18 Ιουνίου2020 ημέρα Πέμπτη και

Λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Στις 100 σελίδες της Προκήρυξης περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για:

– την κατανομή των θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα,

– τα απαιτούμενα προσόντα,

– την υποβολή των Αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά,

– τα κριτήρια κατάταξης,

– τη διαδικασία επιλογής,

– το διορισμό,

καθώς και όλες οι προθεσμίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας.