Αειφόρος Ανάπτυξη & Ολυμπία Οδός

Πρεμιέρα ΔΗΠΕΘΕ
Φεβρουάριος 17, 2020
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Φεβρουάριος 18, 2020

Στην Ολυμπία Οδό αντιλαμβανόμαστε τη συμβολή μας στην Αειφόρο Ανάπτυξη ως συνεχή βελτίωση των θετικών μας  επιδράσεων και της λειτουργίας μας και μείωση των αρνητικών μας επιπτώσεων.

Θέτοντας την οδική ασφάλεια ως σημείο εκκίνησης της επιχειρηματικής και κοινωνικής μας υπευθυνότητας, δίνουμε έμφαση στην Αειφόρο Ανάπτυξη με τρόπο που να αντανακλά τις εταιρικές μας αξίες.

pdf file 2018 – Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης

https://www.olympiaodos.gr/images/user/aiforos_anaptyxi/Ekthesi_Aeiforou_Anaptyksis_Olympia_Odos_2018_GR_p.pdf