5 Προσλήψεις στον δήμο Αγρινίου

Ο Άγιος των θαλασσών
Δεκέμβριος 6, 2018
Χριστούγεννα 2018: Ήθη, έθιμα και παραδόσεις από όλη την Ελλάδα – Ιστορία και προέλευση
Δεκέμβριος 6, 2018
Αιτωλοακαρνανίας

Ειδικότητες, προσόντα και προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης της περιοχής