2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών σίτισης (φρέσκο ψάρι) για το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου.

Μήνυμα Δημάρχου για Πανελλαδικές Εξετάσεις
Αύγουστος 27, 2019
Βάσεις πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019: αναλυτικά τα αποτελέσματα
Αύγουστος 27, 2019

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου, με την αρίθμ. 69/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2περ. α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια) για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για δύο έτη , προϋπολογισμού 24.850,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 %

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26361/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ