Η φιλοσοφία του Πλάτωνα μέσα από ένα βίντεο έξι λεπτών

Διατροφικό πλάνο: επίπεδη κοιλιά
Φεβρουάριος 6, 2016
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
Φεβρουάριος 8, 2016

Ο Πλάτων ήταν ένας από τους πρώτους και μεγαλύτερους φιλόσοφους στον κόσμο. Ήταν ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο ενώ άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις μέρες μας. Κύριος οικοδόμος της φιλοσοφίας, οδηγητής είτε προάγγελος μεταγενεστέρων προβάσεών της, εμπνευστής άμεσα ή έμμεσα των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτικών οραματισμών.

videoman.gr , antikleidi.com